Maatregelen - COVID-19-virus (Corona)

Gepubliceerd op 16 april 2020 om 11:39

2B-SAFE neemt uiteraard ook de nodige maatregelen om de verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen. De gezondheid van onze klanten, medewerkers en bouwpartners heeft daarbij de hoogste prioriteit.

Collectieve maatregelen:

 • Stuur werknemers, medewerkers of onderaannemers met ziekteverschijnselen onmiddellijk naar huis.

 

 • De social distancing van minimaal 1,5m. moet ten alle tijde worden gerespecteerd, zowel op de werf als tijdens vervoer, pauzes, besprekingen, leveringen, enz.

 

 • Afwijkingen op de social distancing (1,5 meter), moeten tot een minimum beperkt worden. Indien de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en de collectieve maatregelen uitgeput zijn, is het dragen van een mondmasker een bijkomende maatregel.

 

 • Geen begroetingen die contact inhouden: er zijn voldoende alternatieven voor een handdruk.

 

 • Maak kleinere ploegen en spreid werkzaamheden om het aantal personen op één locatie te beperken. Vermijd rotatie in de samenstelling van ploegen.

 

 • Zorg dat iedereen zoveel mogelijk met eigen materiaal werkt, gedeeld materiaal moet regelmatig worden gereinigd en ontsmet.

 

 • De gekende hygiënische richtlijnen moeten strikt opgevolgd worden en de middelen moeten ter beschikking zijn om dit te kunnen doen (regelmatig handen wassen, ontsmetten, algemene handhygiëne, enz.)

 

Werfinrichting- en organisatie:

 • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit- en doorgangen met hulpmiddelen zoals markeringen, linten of fysieke barrières, en overweeg éénrichtingsverkeer in gangen waar
  personen elkaar te vaak of zonder voldoende afstand kruisen.

 

 • Besteed bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal (zodat niet alle werknemers hun materialen op eenzelfde plaats moeten ophalen).

 

 • Vergaderingen moeten zoveel als mogelijk telefonisch of via conference call georganiseerd worden.

 

 • Noodzakelijke overlegmomenten en pauzes worden niet langer in de werfkeet gehouden, wel in openlucht of in het gebouw waarbij voldoende afstand wordt gehouden tenzij de werflokalen voldoende groot zijn, voldoende geventileerd zijn en men de social distancing kan respecteren.
 • Zorg ervoor dat pauzes verspreid genomen worden zodanig de social distancing kan gerespecteerd worden.

 

 • Extra sanitaire voorzieningen moeten aanwezig zijn zodat handen grondig en op zeer regelmatige wijze kunnen gewassen worden (stromend water, vloeibare zeep, papieren doekjes, alcoholgel, enz.).

 

 • Gedeelde voorzieningen moeten extra gereinigd, ontsmet en geventileerd worden (werflokalen, sanitaire voorzieningen, ...).

 

 • Leidinggevend personeel van de verschillende bouwdirecties uitvoering dienen zeer regelmatig te communiceren met elkaar en met hun onderaannemers. Een dagplanning moet opgemaakt worden zodanig de social distancing van 1,5m tussen de verschillende firma's (en hun onderaannemers) kan gerespecteerd worden.

 

 • Ook architecten, ingenieurs, opdrachtgevers, vertegenwoordigers en andere die de werf wensen te betreden dienen zich strikt aan de maatregelen te houden.

 

Administratieve verplichtingen en informatieoverdracht:

 • Iedere risico-analyse van iedere bouwdirectie uitvoering en zijn onderaannemers moet aangepast zijn.

 

 • De toolboxmeetings met duidelijke instructies moeten gegeven zijn vooraleer men de werken kan starten door iedere bouwdirectie uitvoering aan zijn medewerkers en onderaannemers. Belangrijk zijn de te nemen maatregelen duidelijk uit te leggen maar ook de reden waarom dit allemaal zo belangrijk is.

 

 • Richtlijnen moeten voldoende en in verschillende talen uithangen op de bouwplaats, in het bijzonder aan de werftoegangen.

 

 • Voorzie een tool (bv LMRA - Laatste Minuut Risico Analyse) of korte checklist voor de werknemers en onderaannemers.

 

 • De meest recente richtlijnen door de overheid dienen steeds strikt te worden opgevolgd. Deze kunnen regelmatig wijzigen, wij vragen aan iedere partij om dit mee op te volgen en verwijzen hiervoor naar de gekende kanalen.

 

Deze richtlijnen zijn opgemaakt rekening houdend met de informatie terug te vinden op volgende kanalen, hier kan u extra uitgebreide informatie op vinden:

Wij blijven uiteraard ter beschikking voor vragen of overleg.
Zorg goed voor jezelf en voor mekaar.

#itsbetter2BSafe


«   »