Asbestinventarisatie

Wat is een asbestinventaris?

Er is een verschil tussen een destructieve asbestinventaris (bij afbraakwerken, renovatiewerken, enz) en een niet-destructieve asbestinventaris (bij normaal gebruik van het gebouw).

Beide zijn een inventaris die alle asbesthoudende materialen van een gebouw beschrijft en bij een destructieve asbestinventaris op welke manier het dient te worden afgebroken. Een asbestinventaris kan enkel opgemaakt worden na een grondig inspectie ter plaatse van een deskundige, die indien nodig ook de nodige stalen kan nemen om te laten controleren in een gespecialiseerd labo.

Wanneer is een asbestinventaris verplicht?

  • Het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 met betrekking tot de bescherming tegen blootstelling aan asbest maakt deel uit van de federale welzijnswetgeving en is van toepassing in de drie gewesten. De opmaak van een asbestinventaris is bijgevolg dus verplicht in het Vlaams gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest.
  • Iedere locatie (kantoren, bouwwerven, scholen, ...) waar werknemers tewerk worden gesteld moet een asbestinventaris hebben. De werkgever is verplicht om de asbestinventaris te laten opmaken.
  • Voor de start van renovatie of afbraakwerken moet er een asbestinventaris ter beschikking zijn voor er werkzaamheden van start gaan. Het is aan te raden dat de opdrachtgever dit laat opmaken zodanig dit document meegestuurd kan worden met de prijsaanvragen.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de specifieke verplichting om bij de sloop of renovatie van een gebouw van meer dan 500m¬≤ vloeroppervlakte en waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 1/10/1998 een destructieve asbestinventaris op te maken.
  • Er is een regelgeving in de maak dat een asbestinventaris zal verplicht maken bij de verkoop van ieder gebouw.

Een asbestinventaris moet deel uitmaken van het sloopopvolgingsplan.

Kunnen wij u helpen?