EPB Energieprestatieregelgeving bij nieuwbouw en renovatie

EPB Vlaams gewest

Elk nieuwbouwproject of elke vergunnings- of meldingsplichtige verbouwing moet sinds 2006 voldoen aan de EPB-normen. Het gebouw dient bijgevolg afhankelijk van de aard van de werken te voldoen aan eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, enz…

Onze werkwijze

Op basis van uw bouwplannen maken wij een voorcalculatie waarbij getoetst wordt of de door u of uw architect vooropgestelde materialen en technieken voldoen aan de vigerende wetgeving. Indien gewenst kunnen wij uiteraard ook zelf voorstellen doen om te voldoen aan de eisen. Van deze voorcalculatie wordt een gedetailleerd rapport gemaakt, dat met bouwheer en/of architect wordt overlopen en besproken. Bij projecten waar een K-en E-peil wordt verkregen, zullen wij simulaties doen ter verbetering van deze waarden. Tijdens deze bespreking kunnen ook bouwknopen, tips ivm luchtdichtheid en algemeen bouwadvies aan bod komen. Wij werken steeds op maat van de klant.

Het officiële epb-traject voor het Vlaams gewest bestaat uit:

  • Opmaak startverklaring ten minste 8 dagen vóór de start der werken. Aangezien voor de opmaak van dit document reeds een volledige doorberekening van het project nodig is, adviseren wij de bouwheer niet te wachten tot die deadline om ons aan te stellen.
  • Opmaak epb-aangifte op basis van de reële situatie. Deze dient te gebeuren uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of 6 maanden na de beëindiging van de werken. Daarnaast moet de epb-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend.

Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat afgeleverd. Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop.

Bovenop de wettelijke verplichtingen is in onze dienstverlening ruime advisering vervat op vlak van energiezuinigheid en het bekomen van eventuele premies.

EPB Brussels gewest

In het Brussels gewest dient er al bij de vergunningsaanvraag een epb-voorstel te worden opgemaakt. Hiervoor dient ook al een doorberekening van de gebouwschil te gebeuren, op basis van de plannen en de vooropgestelde werken.

Vóór de start van de werken moet vervolgens het document "kennisgeving start der werkzaamheden" worden opgemaakt. Op dat moment wordt de doorberekening verder uitgewerkt door ook de technieken (verwarming, ventilatie en bij niet residentiële gebouwen ook de verlichting) in rekening te brengen.

Indien de klant dit wenst kan de verdere uitwerking al in eerder fase gebeuren.

Voor meer informatie neemt u best contact op met ons kantoor.

2B-SAFE blijft doorheen het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten. We proberen steeds een geschikte oplossing te formuleren.

EPB-eisen voor woningen

Onze handige tool helpt je om te bepalen onder welke EPB-eisen de nieuwbouw of verbouwing van uw woning valt. Enkel voor residentiële projecten vanaf bouwaanvraag 01/01/2015.

Kunnen wij u helpen?