EPC (energieprestatiecertificaat) bij verkoop of verhuur

EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen. De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is. Het EPC moet beschikbaar zijn op het moment dat het woongebouw te koop of te huur wordt gesteld. Een EPC bij verkoop en verhuur kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A. Het document geeft een theoretische waarde van de energiezuinigheid van een gebouw. Potentiële kopers en huurders kunnen met een EPC dus beter inschatten hoeveel energie voor verwarming in de nieuwe woning zal nodig zijn. Het EPC vermeldt bovendien een aantal energiebesparende adviezen, die enkel sensibiliserend zijn en geen verplichtingen inhouden. Het certificaat blijft 10 jaar geldig

EPC Publieke gebouwen

​Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie.

Kunnen wij u helpen?