Keuring Riolering

Verplichte keuring van privé waterafvoer.

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je sinds 1 juli 2011 een keuring van de privé waterafvoer laten uitvoeren. Ook wanneer in je straat een nieuw rioolnetwerk wordt gelegd, zal je rioolbeheerder waarschijnlijk een keuring opleggen. Een positief keuringscertificaat zal voor je rioolbeheerder een vereiste zijn om je aansluiting op het rioolnetwerk definitief te maken.

Zowel voor nieuwbouw, zware aanpassingen als voor een afkoppeling (er wordt in je straat een gescheiden rioolnet aangelegd en je rioolbeheerder heeft je opgelegd je hemelwater gescheiden van je afvalwater aan te bieden), kan 2B-SAFE je na goedkeuring een officieel conformiteitsattest afleveren. Voorafgaand aan de keuring zal overlegd worden welke documenten verzameld moeten worden.

Bent u architect, promotor, projectleider, studiebureau of gewoon bouwheer? Aarzel niet om uw project vanaf de beginfase te laten opvolgen. Dit zonder meerprijs! Er werden al veel positieve resultaten bekomen door reeds in de ontwerpfase te starten met duidelijk advies.

Kunnen wij u helpen?