Wat verandert er in 2022 voor wie een huis bouwt?

EPB-eisen voor nieuwbouw:

De EPB-eisen bepalen aan welke minimale energievoorschriften je woning moet voldoen. Concreet vertaalt de EPB-regelgeving zich in algemene energieprestatie-eisen (E-peil) en binnenklimaateisen (ventilatie en oververhitting vermijden).

Voor bouwaanvragen vanaf 2021 is het E-peil al strenger geworden: van E35 naar E30. Vanaf 1 januari 2022 wordt ook het S-peil strenger. Het S-peil mag dan nog maximaal S28 bedragen, terwijl nu S31 verplicht is. Voldoe je niet aan die verstrenging? Dan kan je dat wel compenseren door een lager E-peil te behalen.

Wat? Eisen 2021 Eisen 2022 Eisen 2023
S-Peil Maximaal S31 Maximaal S28,
ofwel S31 en een E-peil van maximaal E25

Maximaal S28,
ofwel S31 en een E-peil van maximaal E20

E-peil Maximaal E30 Maximaal E30 Maximaal E30

Korting onroerende voorheffing vanaf 01 januari 2022

E-peil

Korting onroerende voorheffing
Maximaal E10 100% korting gedurende 5 jaar
E11 t/m E20 50% korting gedurende 5 jaar
E21 t/m E30 Geen korting

De korting (E10 en E20) voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 2022, zijn onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van deze maatregel door de Vlaamse Regering.

De EPB-eisen verschillen in Belgiƫ van gewest tot gewest. Hier vind je alle huidige eisen terug voor:

Vlaanderen
Walloniƫ
Brussels Hoofstedelijk Gewest

Kunnen wij u helpen?