Banner asbestinventarisatie

EN TESTKIT ASBEST

Wat is een asbestinventaris?

Er is een verschil tussen een destructieve asbestinventaris (bij afbraakwerken, renovatiewerken, enz) en een niet-destructieve asbestinventaris (bij normaal gebruik van het gebouw).

Beide zijn een inventaris die alle asbesthoudende materialen van een gebouw beschrijft en bij een destructieve asbestinventaris op welke manier het dient te worden afgebroken. Een asbestinventaris kan enkel opgemaakt worden na een grondig inspectie ter plaatse van een deskundige, die indien nodig ook de nodige stalen kan nemen om te laten controleren in een gespecialiseerd labo.

 

 

U kan bij ons terecht voor een volledige asbestinventaris.

Wanneer is een asbestinventaris verplicht?

  • Het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 met betrekking tot de bescherming tegen blootstelling aan asbest maakt deel uit van de federale welzijnswetgeving en is van toepassing in de drie gewesten. De opmaak van een asbestinventaris is bijgevolg dus verplicht in het Vlaams gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest.
  • Iedere locatie (kantoren, bouwwerven, scholen, ...) waar werknemers tewerk worden gesteld moet een asbestinventaris hebben. De werkgever is verplicht om de asbestinventaris te laten opmaken.
  • Voor de start van renovatie of afbraakwerken moet er een asbestinventaris ter beschikking zijn voor er werkzaamheden van start gaan. Het is aan te raden dat de opdrachtgever dit laat opmaken zodanig dit document meegestuurd kan worden met de prijsaanvragen.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de specifieke verplichting om bij de sloop of renovatie van een gebouw van meer dan 500m² vloeroppervlakte en waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 1/10/1998 een destructieve asbestinventaris op te maken
  • Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Lees hier meer over het asbestattest (bij verkoop).

Een asbestinventaris moet deel uitmaken van het sloopopvolgingsplan.

Testkit asbest

Asbesthoudend?

U kan bij ons terecht voor uitgebreide en gedetailleerde asbestinventarissen op te maken, maar in sommige gevallen wenst u enkel over een bepaald materiaal zekerheid of het al dan niet asbesthoudend is.

Dan kan u bij ons ook een testkit asbest bestellen om zelf op een veilige manier een staal te kunnen nemen van een asbestverdacht materiaal.

Zelf veilig een staal nemen

De testkit asbest bevat alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en een duidelijk stappenplan om zelf een staal te nemen en aan het labo te bezorgen.

Het is een controlepakket om veilig, voordelig en snel vast te stellen of een materiaal asbesthoudend is.

Inhoud

- Een heldere instructie
- Staalnamezakje
- Gefrankeerde omslag
- Tape
- Handschoenen
- Mondmasker (FFP3)

Inclusief analyse door middel van geaccrediteerde NEN 5896 laboratoriumanalyse