Banner rioolkeuring

OFFICIEEL CONFORMITEITSATTEST

Verplichte keuring van privéwaterafvoer.

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij grote werken aan het leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater.

Ook wanneer in je straat een nieuw rioolnetwerk wordt aangelegd, zal de rioolbeheerder waarschijnlijk een rioolkeuring opleggen. Enkel bij een positief keuringscertificaat zal je rioolbeheerder de aansluiting op het rioolnetwerk definitief maken.

 

Wat kan 2B-SAFE voor je doen?

Zowel voor nieuwbouw, zware aanpassingen als voor een afkoppeling* kan 2B-Safe je na goedkeuring een officieel conformiteitsattest afleveren. Voorafgaand aan de keuring zal overlegd worden welke documenten verzameld moeten worden.

 

*Er wordt in de straat een gescheiden rioolnet aangelegd en je rioolbeheerder heeft je opgelegd je hemelwater gescheiden van je afvalwater aan te bieden.

Ben je architect, promotor, projectleider, studiebureau of gewoon bouwheer?

Laat je project vanaf de beginfase opvolgen, zonder meerprijs!
Door tijdig advies in te winnen, kan je heel wat problemen vermijden.

 

De verantwoordelijke organisaties voor de keuringen zijn Aqauflanders en Vlario. Voor klachten m.b.t. het verloop/resultaat van de keuring kan u rechtstreeks met ons contact opnemen maar u kan zich ook steeds wenden tot de beoordelingscommissie van Vlario (https://www.vlario.be/ - tel: 03/827.51.30 - info@vlario.be en Aquaflanders (https://www.aquaflanders.be/ - tel: 03/292.91.99 - info@aquaflanders).