Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen (en meldingen) vanaf 01/01/2016 is het voor nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren wooneenheden verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een venitlatieverslaggever aan te stellen.

Dat houdt in dat de aangifteplichtige twee nieuwe verplichtingen heeft:

  • voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken
  • na de uitvoering een prestatieverslag te laten opmaken van het geplaatste ventilatiesysteem.

2B-Safe is erkend ventilatieverslaggever en biedt deze dienst aan in combinatie met de EPB-verslaggeving.

Meer informatie over ventilatieverslaggeving vindt u op www.energiesparen.be.

Nieuws

Foto door <a href="https://unsplash.com/@cdc?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
CDC</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Maatregelen - COVID-19-virus (Corona)

2B-SAFE neemt uiteraard ook de nodige maatregelen om de verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen.

Kunnen wij u helpen?