Banner verntilatieverslaggeving

IN COMBINATIE MET EPB-VERSLAGGEVING

Is ventilatieverslaggeving verplicht?

Voor bouwaanvragen (en meldingen) vanaf 01/01/2016 is het voor nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren wooneenheden verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een venitlatieverslaggever aan te stellen.

 

Dat houdt in dat de aangifteplichtige twee nieuwe verplichtingen heeft:

  • voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken
  • na de uitvoering een prestatieverslag te laten opmaken van het geplaatste ventilatiesysteem.

2B-Safe is erkend ventilatieverslaggever en biedt deze dienst aan in combinatie met de EPB-verslaggeving.

Meer informatie over ventilatieverslaggeving vindt u op www.energiesparen.be.