Banner asbestinventarisatie

(Bij verkoop)

Het asbestattest in een notendop

Wanneer verplicht?

 • Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik)
 • Verplicht voor panden met bouwjaar 2000 of ouder
 • Niet alleen voor residentieel vastgoed! Ook verplicht voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, ...
 • Op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder over een geldig asbestattest beschikken

Hoe lang geldig?

 • Standaard 10 jaar geldig
 • Geldigheidsduur in te korten tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico
 • Verstrijkt de geldigheidsduur, dan vervalt (de geldigheid van) het attest automatisch

Niet in publiciteit.

 • Geen melding informatieplicht in de publiciteit
  (immozoekertjes of verkoopbord)
 • Enkel geldig attest aan de kandidaat-koper meedelen bij
  het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst

Niet vereist bij huur.

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist

Appartementsgebouw.

 • Twee asbestattesten voorleggen: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel
 • Voor de gemeenschappelijke delen zijn asbestattest en informatieplicht pas verplicht vanaf 1/01/2025