Banner EPC

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wat houdt het EPC-attest in?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A. Het document geeft een theoretische waarde van de energiezuinigheid van een gebouw. Zo kunnen potentiële kopers en huurders beter inschatten hoeveel energie voor verwarming in de nieuwe woning nodig zal zijn. Het EPC vermeldt bovendien energiebesparende adviezen, die enkel sensibiliserend zijn en geen verplichtingen inhouden. Het certificaat blijft 10 jaar geldig.

Een energieprestatiecertificaat is een inschatting van hoe zuinig uw woning is

EPC voor residentiële gebouwen

Het energieprestatiecertificaat of EPC-attest is verplicht bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen. Het moet aanwezig zijn op het moment dat kenbaar wordt gemaakt dat een eigendom te koop of te huur wordt aangeboden. Wie niet tijdig over een EPC beschikt riskeert een boete van ten minste € 500,00.

Sinds begin 2019 ziet het EPC er een stuk visueler uit. De woning krijgt een label en de adviezen die verstrekt worden zijn veel concreter. Ook voor wie niet van plan is zijn woning te verkopen of te verhuren kan het vernieuwde EPC (EPC+) handige informatie verstrekken, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.

Het EPC wordt bovendien toegevoegd aan de woningpas die online geraadpleegd kan worden via https://woningpas.vlaanderen.be/.

Meer informatie over het vernieuwde EPC kan je terugvinden via deze link: https://www.energiesparen.be/het-nieuwe-epc-vanaf-2019

EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2020

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ...

Met dit nieuwe EPC wil Vlaanderen aandacht geven aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is.

Meer informatie: https://www.energiesparen.be/EPC-klein-niet-residentieel

EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vanaf 2022

Vanaf 2022 zal een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan dus al opgemaakt worden vanaf 2020. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

De verplichting geldt voor alle gebouwen met minstens twee appartementen en staat dus los van de verkoop of verhuur van appartementen in het gebouw.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen is verplicht vanaf 1 januari 2022. Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete krijgen.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten.

Meer informatie: https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen

Vlaanderen streeft naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties!