Veiligheidscoördinatie

Waarom moet je een veiligheidscoördinator aanstellen?

In de bouwsector gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven. Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.

Zodra de werken worden uitgevoerd door meer dan 1 aannemer (gelijktijdig of achtereenvolgend), geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Ingeval je bouwproject kleiner is dan 500m² en je bent een privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.

Is je bouwproject groter dan 500m² of is je zaak (bvba, nv, ...) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator. De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator?

Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseert de veiligheidscoördinator de architect om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van het bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken. De veiligheidscoördinator maakt het veiligheids-en gezondheidsplan op, inclusief advies m.b.t. het ontwerp. Hij staat ontwerper en opdrachtgever bij met specifieke vragen m.b.t. het ontwerp. Hij geef advies aan opdrachtgever en ontwerper m.b.t. de ontvangen veiligheidsdossiers van de kandidaat-aannemers.

Tijdens de verwezenljkingsfase zorgt hij dat alle betrokken partijen zich aan het veiligheids- en gezondheidsplan houden d.m.v. veiligheidsbezoeken, veiligheidsvergaderingen en verslagen.

Bij het einde der werken draagt hij het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk.
De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking van het gebouw.
Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

2B-SAFE blijft doorheen het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten voor alle bouwpartners. Wij proberen steeds een geschikte oplossing te formuleren.

2B-SAFE heeft een ruime ervaring in veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking van kleinere tot zeer grote projecten over heel België.

Interessante links:

Kunnen wij u helpen?