Maatregelen - COVID-19-virus (Corona)

Foto door <a href="https://unsplash.com/@cdc?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
CDC</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

2B-SAFE neemt uiteraard ook de nodige maatregelen om de verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen.
De gezondheid van onze klanten en medewerkers heeft daarbij de hoogste prioriteit.

Wij voorzien een permanentie en blijven tijdens de kantooruren telefonisch bereikbaar op ons centrale nummer 016 81 01 74 en via mail op [email protected]

Gezien de beslissing van de federale overheid en het meest recente advies van Confederatie Bouw, Orde van Architecten en de beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren blijven wij lopende projecten voor wat betreft veiligheidscoördinatie verder opvolgen. Enkel bouwprojecten die voldoen aan de regelgeving inzake Corona zullen door onze coördinatoren worden bezocht. Bij projecten die niet voldoen aan de regelgeving zullen wij, in samenspraak met de opdrachtgever, adviseren om de werken stil te leggen.

Wij willen benadrukken dat een bouwplaats enkel kan open blijven mits het verplicht naleven van volgende maatregelen:

 • De social distancing van minimaal 1,5m. moet ten alle tijde worden gerespecteerd, zowel op de werf als tijdens pauzes, besprekingen, leveringen, enz.
 • Bouwvakarbeiders rijden rechtstreeks naar de werf, gemeenschappelijk vervoer is verboden.
 • Stuur werknemers met ziekteverschijnselen onmiddellijk naar huis.
 • Maak zeer kleine ploegen en spreid werkzaamheden om het aantal personen op één locatie te beperken.
 • Zorg dat iedereen zoveel mogelijk met eigen materiaal werkt.
 • Gedeeld materiaal wordt regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Instructies worden op individuele basis gegeven waarbij minimaal 1,5m afstand moet gerespecteerd worden.
 • Het volledig uitstellen van niet noodzakelijke werfvergaderingen of andere bijeenkomsten op de bouwplaats.
 • Vergaderingen moeten zoveel als mogelijk telefonisch of via conference call georganiseerd worden.
 • Noodzakelijke overlegmomenten en pauzes worden niet langer in de werfkeet gehouden, wel in openlucht of in het gebouw waarbij voldoende afstand wordt gehouden met collega's.
 • De gekende hygiënische richtlijnen strikt op te volgen en al de medewerkers de middelen ter beschikking stellen om dit te kunnen doen. Extra sanitaire voorzieningen moeten aanwezig zijn.

Wij vragen iedere werkgever, zowel van aannemers als van architecten- en studiebureaus, om deze maatregelen aan al hun medewerkers uit te leggen via een schriftelijke toolboxmeeting en dit aan te vullen in hun eigen risicoanalyse en veiligheidsplan. Wij vragen aan opdrachtgevers, architecten- en studiebureaus, alle uitvoerende partijen, werkgevers en leidinggevende om streng toezicht te houden op de te nemen maatregelen en hun werken op te schorten of de werf te sluiten indien dit niet mogelijk blijkt.

Er zijn zeer strenge controles gepland, zowel vanuit het openbaar bestuur, politiediensten als FOD WASO. Worden de maatregelen niet toegepast volgen er zware boetes en zal de werf van hogerhand alsnog gesloten worden.

Bij het opschorten van werven moeten alle gekende richtlijnen toegepast worden zodat de werf veilig en volledig afgesloten is.

Alle andere diensten waarvoor plaatsbezoeken vereist zijn en de social distancing bijgevolg niet kan gegarandeerd worden, zullen ten minste tot en met 5 april worden stopgezet.

Wij blijven uiteraard ter beschikking voor vragen via de eerder genoemde kanalen.

Zorg goed voor jezelf en voor mekaar.
Keep it Safe - Be Safe

Nieuws

Foto door <a href="https://unsplash.com/@cdc?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
CDC</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Maatregelen - COVID-19-virus (Corona)

2B-SAFE neemt uiteraard ook de nodige maatregelen om de verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen.

Kunnen wij u helpen?